Screendoek met tourniquet

Kan een screendoek worden voorzien van tourniquets?

Het is mogelijk om uw nieuwe, op maat gemaakte Tibelly screendoek te voorzien van tourniquets. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u in stap 3 aangeven hoeveel tourniquets u wenst. De tourniquets worden gelijk over het screendoek verdeeld, tenzij door u anders wordt vermeld in het opmerkingenveld. 

De kosten per tourniquet inclusief draaier bedragen €8,95 (incl. BTW). In deze prijs zijn ook de kosten voor het omzomen vanhet screendoek opgenomen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van tourniquets dient het screendoek ter versteviging aan alle zijden te worden omgezoomd.Wilt u enkel een screendoek met ronde zeilringen in plaats van ovale zeilogen t.b.v. tourniquets? Lees dan het volgende artikel.


Alle vragen